Gelecek Toplantılar

Tarih Başlık Ayrıntı Saat Yer
2017-11-23 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi Etkinlik Önerilerinizi Bekliyoruz... http://www.bagimlilikkongresi2017.org/ 4 gün sürer xanadu antalya
2017-11-24 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi Etkinlik Önerilerinizi Bekliyoruz... http://www.bagimlilikkongresi2017.org/ 4 gün sürer xanadu antalya
2017-11-25 HP HUMANİTE PSİKİYATRİ PSİKO-ONKOLOLOJİ EĞİTİMİ - Prof. Dr. Sedat Özkan www.humanitepsikiyatri.com 2 gün sürer İstanbul
2017-11-25 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi Etkinlik Önerilerinizi Bekliyoruz... http://www.bagimlilikkongresi2017.org/ 4 gün sürer xanadu antalya
2017-11-25 PSİKO-ONKOLOJİ EĞİTİMİ - HÜCREDEN RUHA, RUH’TAN HÜCREYE SAĞLIK Kanser, günümüz insanının ve tıbbın en güncel ve zor konularındandır. Bu bir umut ve direnç; bilim, sevgi ve dayanışma maratonudur. Psiko-onkoloji ; tıp psikiyatri, psikoloji, insanı bilimler sosyoloji ve felsefenin birleştiği, insan varoluşuna ilişkin en üst disiplindir. Kanserle mücadele, bedenin, beynin; ruhun ortak mücadelesidir. Genel tıp da en yaygın psikiyatrik sendromlar ve psikolojik sorunlar kanserde ortaya çıkar. Kanserde ortaya çıkan psikolojik sendromlar (örn.depresyon) ,hastanın uyum ve yaşam kalitesinin etkilemesinin ötesinde, kanserin seyrini tedaviye cevabını, hastanın yaşam sürecini olumsuz etkiler. Kanseri tedavi ederken, hastanın psikolojik durumunu ele almamak olmaz. Psikolojik tedavi ve destek kanser tedavisinin ayrılmaz bir bölümüdür. Ruh çökerse beden daha çabuk çökecektir. Amaç kriz den, travma sonrası olgunlaşmayı sağlamaktır. Kişiye, yeni bedene uygun, yeni ruh, zihin, ego, varoluş ve yaşam sağlamalıyız. Bu kurs: kanser hastalarının psikolojisini anlamak, ortaya çıkan psikiyatrik sendromları tanımak; psikiyatrik tedavi, psikoloji destek ve psiko-terapi eğitimini sunmaya yöneliktir. Kanser hastaları, aileler ve tedavi ekibine yönelik psiko-onkolojik kavram ve uygulama ilkelerini paylaşmaktır. Program sorumlusu Prof.Dr.Sedat ÖZKAN ‘dır. Eğitmenler; psiko-onkoloji akademik kadromuzdur. Prof.ÖZKAN ülkemizde Liyezon psikiyatrisi ve psikosomatik tıp bilim dalını kuran; hem liyezon psikiyatrisi, hem psiko-onkoloji bilim dalları başkanlıklarını yıllarca sürdüren Hocadır. Prof.Özkan bu bilim dallarının Avrupa ve Dünya platformlarında başkanlıklarını yapmıştır. Liyezon psikiyatrisi ve psiko-onkoloji derneklerinin de kurucusu ve başkanıdır ve 20 yıldır bu alanın kongrelerine Başkanlık yapmaktadır. İngiltere ve A.B.D. de bu alanların üst uzmanlık eğitimini alan Prof. ÖZKAN; on yıllardır ekibi ile psiko-onkoloji mastır programı sorumluluğunu sürdürmektedir. Bu kurs bu alanlarda on yıllara dayanan ulusal ve uluslararası klinik akademik eğitimini birikimini sunmaktadır. Kurs; kanser hastaları tedavi, bakım ve terapisinde yer alan, almak isteyen sağlık çalışanlarına (Kanser hastalarına hizmet veren hekimler, psikiyatri uzmanları, hemşireler, psikologlar,aile hekimleri, sosyal çalışanlar ve bu dallarda öğrenim gören 3.4. sınıf öğrencilerine) yöneliktir. Bu kurs birinci aşamadır. Bu kursa katılan, akreditasyonu içerecek ileri psiko-onkoloji kursuna katılma hakkı kazanacaklardır. Üçüncü aşama psiko-onkoloji terapist eğitimi olacaktır. Katılımcılara sertifika verilecektir. Psiko-onkoloji kurs programı; -Kanser hastası ile iletişim -Psiko-onkoloji maratonu -Beden, beyin, ruh, çevre bütünlüğü ve etkileşiminde kanser -Kansere verilen tepkiler ve psikolojik uyum süreci “Kötü haber verme’’ teknikleri -Riskli hastalıkların belirlenmesi ve konsültasyon nedenleri -Kanser hastalarında psikiyatrik bozukluklar -Hastalık dinamikleri ve tepkileri etkileyen faktörler (hastalık algısı v.b) -Onkolojik tedavilerinin (kemoterapi, ilaçlar) nöro-psikiyatrik ve psikolojik yan etkileri, -Acil psikiyatrik durumlar ve krize müdahale -Ruhun beyne, beynin bedene etkisi, -Ruhsal durumun hastalığın seyrine etkisi (Nöro- psiko immüno endokrinoloji) -Kanser hastalarında psikofarmakolojik tedavileri ve ilaç etkileşimleri -Kanser de medikal psiko terapi (kriz müdahale psiko terapisi, kognitif davranışçı psikoterapi , dinamik psikoterapi….) -Kanserde psiko sosyal tedaviler -Bakımın psikolojik boyutu ve palyatif bakım -Terminal dönem, yas süreci ve yas danışmalığı -Sisyphus dan prometheus-a, Tanatos dan Erosa -Tedavi ekibinde tükenmişlik ve merhamet yorgunluğu -Hasta ailesine psikolojik destek -Tükenmemek için hasta aile tedavi ekibi maratonu -Olgu sunumları -Psiko-onkoloji tez sunumları -Yapılandırılmış psiko eğitim programı -Kanser de grup psiko terapi süreci -Psiko-onkolojide etik ve medikolegal konular -Kanser tiplerine göre psikolojik gündemler -Davranışsal faktörler ve psikolojik durumun kanser ortaya çıkışındaki etkisi -Özgül semptomların ele alınması(ağrı, bulantı ,cinsellik, uyku) -Spiritüel ve manevi yaklaşımlar -Yaş dönemlerine göre kanser -Biyo psikososyal onkoloji -Kurs 2 tam gün sürecektir. İnteraktif olacaktır. Akademik klinik araştırma eğitim birikimlerimizin on yıllara yönelik sentezi paylaşılacaktır. Prof.Dr. Sedat Özkan sorumluğunda [email protected] 2 gün sürer Esentepe Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak No:25 Esentepe Şişli / İSTANBUL
2017-11-25 NGH Sertifikalı, Uygulamalı Hipnoz Eğitimi Kayıt ve iletişim için Dr. Görkem Gökçelioğlu ile 0532 497 79 77 numaralı telefondan ya da [email protected] adresine mail atarak ulaşabilirsiniz. Kesin kayıt için uygunluk durumu olması halinde 500TL kapora ücretinin tarafımıza ulaştırılması gerekir. * Tüm katılımcılara Hipnoz Sarkacı hediye edilecektir ve tüm eğitim materyalleri ücretsizdir. Modüller hakkında daha fazla bilgi için https://www.facebook.com/nghhipnozegitimi sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 2 gün sürer istanbul
2017-11-25 BURSA PSİKANALİZ GÜNLERİ 9 YARATICILIK VE YIKICILIK www.istanbulpsikanalizdernegi.com 2 gün sürer Ramada Hotel Çekirge/Bursa
2017-11-26 NGH Sertifikalı, Uygulamalı Hipnoz Eğitimi Kayıt ve iletişim için Dr. Görkem Gökçelioğlu ile 0532 497 79 77 numaralı telefondan ya da [email protected] adresine mail atarak ulaşabilirsiniz. Kesin kayıt için uygunluk durumu olması halinde 500TL kapora ücretinin tarafımıza ulaştırılması gerekir. * Tüm katılımcılara Hipnoz Sarkacı hediye edilecektir ve tüm eğitim materyalleri ücretsizdir. Modüller hakkında daha fazla bilgi için https://www.facebook.com/nghhipnozegitimi sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 2 gün sürer istanbul
2017-11-26 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi Etkinlik Önerilerinizi Bekliyoruz... http://www.bagimlilikkongresi2017.org/ 4 gün sürer xanadu antalya
2017-12-01 22. Ergen Günleri http://www.ergengunleri.com/ 3 gün sürer Koç Üniversitesi Hastanesi'
2017-12-01 2017 BDT Süpervizyon http://www.januspsikoloji.com/bdt-supervizyon/ Janus Psikoloji
2017-12-01 22. Ergen Günleri - ''Ergenlerde Psikoterapi Yaklaşımları'' http://www.ergengunleri.com/22/index.html 3 gün sürer Koç Üniversitesi Hastanesi / İSTANBUL
2017-12-02 22. Ergen Günleri http://www.ergengunleri.com/ 3 gün sürer Koç Üniversitesi Hastanesi'
2017-12-03 22. Ergen Günleri http://www.ergengunleri.com/ 3 gün sürer Koç Üniversitesi Hastanesi'
2017-12-06 Dinamik Psikoterapi Grup Süpervizyonları Başlangıç Oturumu - Mine Özmen http://www.tpdistanbul.com/ 1 gün sürer İstanbul
2017-12-09 "Gitmek mi, kalmak mı? Psikanaliz ve Göç" - sempozyum www.psikanalitikbakislar.com 3 gün sürer Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall
2017-12-12 'Sıradan İnsan ve Sigmund Freud: Espriler ve Bilinçdışı ile İlişkileri' Talat Parman http://www.tpdistanbul.com/ 1 gün sürer İstanbul
2017-12-13 Dinamik Psikoterapi Grup Süpervizyonları - Mine Özmen http://www.tpdistanbul.com/ 1 gün sürer İstanbul
2017-12-15 ARAFTAKİ VAKALAR Türk Nöropsikiyatri Derneği’nin geleneksel eğitim toplantılarından Araftaki Vakalar’ın 2016 yılının üçüncü toplantısı, 15 Aralık 2016 tarihinde Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilecektir. BRSHH
2017-12-20 Dinamik Psikoterapi Grup Süpervizyonları - Mine Özmen http://www.tpdistanbul.com/ 1 gün sürer İstanbul
2017-12-27 Dinamik Psikoterapi Grup Süpervizyonları - Mine Özmen http://www.tpdistanbul.com/ 1 gün sürer İstanbul
2017-16-11 23. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi ve 1. Ruhsal İyileştirim Kongresi http://sosyalpsikiyatri2017.kocaeli.edu.tr/ 3 gün sürer Kocaeli
2017-21-10 A&B DÜŞÜNCE ATÖLYESİ PSİKOTERAPİ EĞİTİMLERİ TSSB VE DİĞER RUHSAL BOZUKLUKLARDA EMDR UYGULAMALARI KURSU - Doç. Dr. Burhanettin Kaya İletişim Tel: 0507 0519021 2 gün sürer Halaskargazi cad. Çifkurt apt. No: 226/11-12, Kat 1 Şişli- İstanbul (Psikolojin Danışmanlık Merkezi, Şişli Camisi Karşısı)
2018-01-03 Dinamik Psikoterapi Grup Süpervizyonları - Mine Özmen http://www.tpdistanbul.com/ 1 gün sürer İstanbul
2018-01-10 Dinamik Psikoterapi Grup Süpervizyonları - Mine Özmen http://www.tpdistanbul.com/ 1 gün sürer İstanbul
2018-01-17 Dinamik Psikoterapi Grup Süpervizyonları - Mine Özmen http://www.tpdistanbul.com/ 1 gün sürer İstanbul
2018-01-23 Türkiye'de Psikanalizin Tarihi - Şahap Nurettin Erkoç tpdistanbul.com 1 Gün Sürer İstanbul
2018-01-24 Dinamik Psikoterapi Grup Süpervizyonları - Mine Özmen http://www.tpdistanbul.com/ 1 gün sürer İstanbul
2018-01-31 Dinamik Psikoterapi Grup Süpervizyonları - Mine Özmen http://www.tpdistanbul.com/ 1 gün sürer İstanbul
2018-02-06 Bipolar Bozuklukta Tedavi: Atak Tedavisi ve Koruyucu Tedavi - Timuçin Oral , Sibel Çakır tpdistanbul.com
2018-02-07 Dinamik Psikoterapi Grup Süpervizyonları - Mine Özmen http://www.tpdistanbul.com/ 1 gün sürer İstanbul
2018-02-14 Dinamik Psikoterapi Grup Süpervizyonları - Mine Özmen http://www.tpdistanbul.com/ 1 gün sürer İstanbul
2018-02-16 ÖZEL TERAPİ TIP MERKEZİ PSİKİYATRİ KIŞ OKULU-IV http://www.psikiyatrikisokulu.com/ 2 gün sürer Antalya
2018-02-21 Dinamik Psikoterapi Grup Süpervizyonları - Mine Özmen http://www.tpdistanbul.com/ 1 gün sürer İstanbul
2018-02-27 'Psikiyatride Şiddet' Ahmet Türkcan - Murat Yalçın http://www.tpdistanbul.com/ 1 gün sürer İstanbul
2018-02-28 Dinamik Psikoterapi Grup Süpervizyonları - Mine Özmen http://www.tpdistanbul.com/ 1 gün sürer İstanbul
2018-03-06 Bir Gençlik Psikopatolojisi olarak DEHB: Komplikasyon ve Kompansasyon - Yankı Yazgan http://www.tpdistanbul.com/ 1 gün sürer İstanbul
2018-03-15 3. Psikiyatri zirvesi ve 10. Anksiyete Kongresi Prof. Dr. Nesrin Dilbaz ve Prof. Dr. Oğuz Karamustafalıoğlu başkanlığında düzenlecek olan kongrenin teması "Araştırmalardan Kliniğe Yansımalar: Nörobilimde Güncellemeler" olacaktır. Kongremizin bu seneki konuğu Temel Psikofarmakoloji serisinin yazarı ve Nörobilim Eğitim Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Stephen M. Stahl, psikofarmakoloji ve biyolojik psikiyatri alanındaki gelişmelerle ilgili konferansları ile aramızda olacaktır. Psikiyatri Bilimleri ve Araştırmaları Derneği ortaklığı ile düzenlenecek olan kongreye verebileceğiniz desteklerle daha zengin bir organizasyon hedefliyor ve siz değerli meslektaşlarımızın kongremize katılımını bekliyoruz. 3 gün sürer Antalya Maxx Royal Hotel
2018-03-15 "Araştırmalardan Kliniğe Yansımalar: Nörobilimde Güncellemeler" 3. Psikiyatri zirvesi ve 10. Anksiyete Kongresi 15-18 Mart 2018 tarihleri arasında Antalya Maxx Royal Hotel'de gerçekleştirilecektir. Prof. Dr. Nesrin Dilbaz ve Prof. Dr. Oğuz Karamustafalıoğlu başkanlığında düzenlecek olan kongrenin teması "Araştırmalardan Kliniğe Yansımalar: Nörobilimde Güncellemeler" olacaktır. Kongremizin bu seneki konuğu Temel Psikofarmakoloji serisinin yazarı ve Nörobilim Eğitim Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Stephen M. Stahl, psikofarmakoloji ve biyolojik psikiyatri alanındaki gelişmelerle ilgili konferansları ile aramızda olacaktır. http://pibad.org/ 3 gün sürer Antalya Max Royal Otel
2018-03-20 Metakognitif Terapi Genel Özellikleri ve Klinikte Yaygın Anksiyete Bozukluğunda Uygulanışı - Anıl Gündüz http://www.tpdistanbul.com/ 1 gün sürer İstanbul
2018-03-24 Adli Psikiyatri Uygulamaları - Fatih Öncü - Mustafa Sercan http://www.tpdistanbul.com/ 1 gün sürer İstanbul
2018-04-03 Varoluşçu Felsefe ve Varoluşçu Psikoterapiler - Onur Yılmaz - Ersin Baltacı http://www.tpdistanbul.com/ 1 gün sürer İstanbul
2018-04-05 İntegratif Psikiyatri Eğitim Kongresi Erişkin psikiyatristleri de ilgilendiren çocuk- ergen psikiyatrisiyle ilgili önemli konular paneli (I) Aktivatör moderatör; Prof. Dr. Zehra ARIKAN Çocuk/ergende “intihar” ve “ depresyon” da günlük pratikle ilişkili sorular * Prof. Dr Müge TAMAR * Çocuk/ergen depresyonlarının erişkindekine benzer/ayrışan yönleri? *Çocuk/ergende intihar sıklığı ve gerçekleşme biçimleri nelerdir? * Bunların altında Yatan nedenler (genetik, psikopatolojik, reaktif/güncel vb.)? * İntihar olasılığı için “alarm sinyali” olan belirtiler nelerdir? * Çocuk/ergende hangi nedenler intihar olasılığını artırır? * Çocuk/ergende gerçek ve ikincil kazana yönelik intiharlar nasıl ayrılır? * Her iki durumda da çocuk/ergen ve aileye yaklaşım nasıl olmalıdır? * Yüksek intihar olasılığına rağmen tedavi/hospitalizasyonu kabul etmeyen çocuk/ergen ya da ailelere yaklaşım nasıl olmalıdır? * 2018 yılında çocuk/ergen depresyonu tedavi algoritma ve önleme yaklaşımları nelerdir? Çocuk/ergendeki “internet bağımlılığı”nda günlük pratikle ilişkili sorular Prof. Dr. Zeki YÜNCÜ *“Sorunlu internet kullanımı” ile “İnternet bağımlılığı” arasındaki ayırım nasıl yapılabilir? * Çocuk/ergende bu bağımlılığın altında hangi psikopatolojiler yer almaktadır? * Bu bağımlılık (rutin söylenenler dışında) ne gibi gerçek sorunlara neden olmaktadır? * Psikiyatristin çocuk/ergen ve aileye yaklaşımı, tedavi biçimi ve önerileri ne olmalıdır? * Çocuk/ergenin psikiyatriste gelmeyi reddediyorsa, aileye neler önerilmelidir? *2018 yılında bu konudaki son tedavi yaklaşımları nelerdir ? 3 gün sürer Cratos Premium Hotel - Girne
2018-04-07 Uygulamalı Temel Hipnoz ve Psikiyatride Hipnoterapi - Çalışma Grubu - Şeref Özer http://www.tpdistanbul.com/ 1 gün sürer İstanbul
2018-04-08 ECNP School of Child and Adolescent Neuropsychopharmacology https://www.ecnp.eu/junior-scientists/ecnp-school.aspx during 5 days Venice, Italy
2018-04-24 ' Dünyada ve Türkiye’de Psikiyatrinin Karşılaştırılması' Bedirhan Üstün - Bülent Coşkun http://www.tpdistanbul.com/ 1 gün sürer İstanbul
2018-04-25 10. Psikofarmakoloji Günleri & 6. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu 4 gün sürer Gloria Otel ve Kongre Merkezi Belek/ Antalya
2018-05-23 Uluslararası Katılımlı Grup Psikoterapileri Kongresi http://bergamakongresi2018.com 3 gün sürer Asklepion-Bergama/İZMİR
2018-05-29 'Kadın ve Bağımlılık' - Rabia Bilici http://www.tpdistanbul.com/ 1 gün sürer İstanbul
2018-06-24 ECNP School of Neuropsychopharmacology https://www.ecnp.eu/ during 5 days Oxford, United Kingdom
2018-06-29 19. EMDR Avrupa Konferansı Psikoterapi ile Nörobilim’in Buluşması Özet Gönderimi 19. EMDR Avrupa Konferansı Bilimsel Komitesi sizleri özetlerinizi göndermeye davet ediyor Özet gönderimi için son tarih: 15 Ocak 2018 Daha fazla bilgi için http://www.emdr-2018.com/submit sayfasını ziyaret edebilirsiniz Özetlerinizin kabul edilip edilmediği Mart 2018’de bildirilecektir. 3 gün sürer Strasbourg
Reklam: