Toplantılar: 2016

Tarih Başlık Ayrıntı Saat Yer
2016-01-08 Türk Nöropsikiyatri Derneği 50. Olağan Genel Kurul Duyurusu‏- çoğunluk koşulu ile Derneğimizin 50. Olağan Genel Kurulu 08 Ocak 2016 Cuma günü saat 15.30’da, Şehit Muhtar Mah. Öğüt sok. No: 20 K:1 D.1 Beyoğlu İstanbul adresinde bulunan ve Türkiye Psikiyatri Derneği İstanbul Şubesi ile ortak kullanılan dernek merkezinde aşağıda yer alan gündemle çoğunluk koşulu ile toplanacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda, Genel Kurulumuz 23 Ocak 2016 Cumartesi günü saat 15.30’da aynı yerde ve aynı gündemle çoğunluk koşulu olmadan yapılacaktır. Tüm üyelerimizi Genel Kurulumuza katılmaya çağırıyoruz. Gündem: 1- Açılış 2- Divan Seçimi 3- Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun Okunması ve Tartışılması 4- Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve Tartışılması 5- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun Aklanması 6- Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi 7- Dilekler 8- Kapanış
2016-01-09 Ruh Sağlığı Alanında Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği ile İlgili Başvuruların Ele Alınması Sosyal Politikalar Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Çalışmaları Derneği (SPoD), İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı işbirliği ile ruh sağlığı alanında çalışan uzmanlara ve öğrencilere yönelik "Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği ile İlgili Başvuruların Ele Alınması" başlıklı ruh sağlığı çalıştayını bu sene üçüncü defa düzenlenmektedir. Üç bölümden oluşacak ve 9-10 Ocak, 13-14 Şubat, 12-13 Mart 2016 tarihlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi, Santralistanbul Kampüsünde gerçekleştirilecek çalışmaya 30-35 kişi arasında katılımcı alınacaktır. Katılımcılara program sonunda katılım belgesi verilecektir. Katılım Belgesi için her 3 hafta sonuna katılım şarttır. Çalıştaylara kimler katılabilecek? Psikiyatri uzmanları, psikiyatri asistanları, psikologlar, klinik psikoloji öğrencileri, çocuk psikiyatristleri, pedagoglar, PDR uzmanları, sosyal hizmet uzmanları, psikiyatri hemşireleri katılım için başvurabilirler. Katılım Şartları Programa katılım ücreti 40 saat için toplam 900 TL, öğrenciler için 540 TL, Bilgi Üniversitesi mezun ve öğrencileri için bu ücretlerin yarısıdır. Ödemelerle ilgili ayrıntılı bilgi katılımcı listesi açıklandıktan sonra katılımcılarla paylaşılacaktır. Çalıştaylardan elde edilen gelir, SPoD Ruh Sağlığı Uzmanları Ağı çalışmalarının devamlılığı için kullanılacaktır. SPoD Ruh Sağlığı Uzmanları Ağı Çalışmaya katılan ve klinik deneyimi olan ruh sağlığı uzmanları dilerlerse SPoD Ruh Sağlığı Uzmanları Ağı'na katılıp SPoD'un yönlendirdiği LGBTİ bireylere danışmanlık yaparak yine SPoD'un düzenleyeceği süpervizyon çalışmalarına katılabilirler. Başvuru için: CV ve kısa bir niyet mektubu yeterlidir. Son başvuru tarihi 30 Aralık Çarşamba günüdür. Katılımcı listesi takip eden hafta içinde açıklanacaktır. Başvuru ve sorularınız için Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği’ne [email protected] adresinden ulaşabilirsiniz. 3 hafta sürer: 9-10 Ocak, 13-14 Şubat, 12-13 Mart 2016 İstanbul Bilgi Üniversitesi, Santralistanbul Kampüsü
2016-01-10 Forum du Champ Lacanien Türkiye İnisiyatifi Etkinliği Psikanalitik Çalışma Günleri 1 "Psikanalizde Semptomun Güncel Biçimleri" Konuşmacılar: Luis Izcovich, Zehra Eryörük, Özgür Öğütcen, Ceren Korulsan Etkinlik dili Türkçe ve Fransızcadır. Ardışık çeviri olacaktır. Kayıt ve iletişim için: [email protected] adresine email atınız. Ücret: Tam 100 TL, öğrenci 50 TL. Saint Benoit Lisesi, Karaköy
2016-01-10 Ruh Sağlığı Alanında Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği ile İlgili Başvuruların Ele Alınması Sosyal Politikalar Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Çalışmaları Derneği (SPoD), İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı işbirliği ile ruh sağlığı alanında çalışan uzmanlara ve öğrencilere yönelik "Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği ile İlgili Başvuruların Ele Alınması" başlıklı ruh sağlığı çalıştayını bu sene üçüncü defa düzenlenmektedir. Üç bölümden oluşacak ve 9-10 Ocak, 13-14 Şubat, 12-13 Mart 2016 tarihlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi, Santralistanbul Kampüsünde gerçekleştirilecek çalışmaya 30-35 kişi arasında katılımcı alınacaktır. Katılımcılara program sonunda katılım belgesi verilecektir. Katılım Belgesi için her 3 hafta sonuna katılım şarttır. Çalıştaylara kimler katılabilecek? Psikiyatri uzmanları, psikiyatri asistanları, psikologlar, klinik psikoloji öğrencileri, çocuk psikiyatristleri, pedagoglar, PDR uzmanları, sosyal hizmet uzmanları, psikiyatri hemşireleri katılım için başvurabilirler. Katılım Şartları Programa katılım ücreti 40 saat için toplam 900 TL, öğrenciler için 540 TL, Bilgi Üniversitesi mezun ve öğrencileri için bu ücretlerin yarısıdır. Ödemelerle ilgili ayrıntılı bilgi katılımcı listesi açıklandıktan sonra katılımcılarla paylaşılacaktır. Çalıştaylardan elde edilen gelir, SPoD Ruh Sağlığı Uzmanları Ağı çalışmalarının devamlılığı için kullanılacaktır. SPoD Ruh Sağlığı Uzmanları Ağı Çalışmaya katılan ve klinik deneyimi olan ruh sağlığı uzmanları dilerlerse SPoD Ruh Sağlığı Uzmanları Ağı'na katılıp SPoD'un yönlendirdiği LGBTİ bireylere danışmanlık yaparak yine SPoD'un düzenleyeceği süpervizyon çalışmalarına katılabilirler. Başvuru için: CV ve kısa bir niyet mektubu yeterlidir. Son başvuru tarihi 30 Aralık Çarşamba günüdür. Katılımcı listesi takip eden hafta içinde açıklanacaktır. Başvuru ve sorularınız için Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği’ne [email protected] adresinden ulaşabilirsiniz. 3 hafta sürer: 9-10 Ocak, 13-14 Şubat, 12-13 Mart 2016 İstanbul Bilgi Üniversitesi, Santralistanbul Kampüsü
2016-01-15 Son Başvuru 15 Ocak: Linehan Ekibi Tarafından Verilecek Diyalektik Davranısci Terapi Egitimi 5-6 mart 2016 tarihlerinde Linehan Enstitüsü başkanı Andre Ivanoff ve aynı enstitünün eğitim koordinatörü olan Anthony DuBose tarafından yapılacak 2 günlük Diyalektik Davranışçı Terapi eğitimi ile ilgili bilgiler ekte sunulmuştur. "Yeni nesil" (3. dalga) Kognitif Davranış Tedavileri konusuna ilgi duyan ruh sağlığı profesyonellerine yönelik bu çalışma grubuna katılmak isteyenler ilgili form için [email protected] adresiyle iletişime geçebilir.. Formun ulaşmasını izleyerek başvuranlara dönüş yapılacak ve eğitimin detayları ile ilgili bilgi verilecektir. Eğitim başvurularının 15 Ocak tarihine kadar yapılması rica olunur. Çalışma grubuna sınırlı sayıda katılımcı kabul edileceğinden başvuru sırasına göre öncelik sağlanacaktır. 2 günlük eğitim bedeli 750 TL olarak belirlenmiştir. Devamlılığı beklenen Yeni Nesil (3. dalga) Kognitif Terapi eğitiminin bundan sonraki sürecine yalnızca bu eğitime katılanlar devam edebilecektir. 5-6 mart 2016
2016-01-17 " Anksiyete Bozukluklarında Tanı ve Tedavide Güncel Gelişmeler " Prof. Dr. Raşit TÜKEL http://tpdistanbul.psikiyatri.org.tr/ 20:00 İstanbul
2016-01-17 İSTANBUL TABİP ODASI: Felsefe Etkinlikleri 7: Psikiyatrinin Felsefi Sorunları‏ FELSEFE ETKİNLİKLERİ 7: PSİKİYATRİNİN FELSEFİ SORUNLARI Konuşmacı: Dr. Saffet Murat TURA 11.00, İTO Kadıköy Büro
2016-01-17 Psikoterapi ve Psikanaliz Yazını Üzerine Eleştirel Buluşmalar (4)‏ sikoterapi ve Psikanaliz Yazını Üzerine Eleştirel Buluşmalar – 4 Odak Metin: Freud (1915): Savaş ve Ölüm Zamanları Üzerine Düşünceler (Thoughts for the Times on War and Death) Yürütücü: Baran Gürsel Eleştirel Sunum: İlker Özyıldırım: Yayınlanışının 100. Yılında Freud'un "Savaş ve Ölüm Zamanları Üzerine Düşünceler"i Üstüne Savaş ve Ölüm Zamanlarında Yeniden Düşünmek Etkinliklere katılım ücretsizdir. İletişim: [email protected] 15:00-19:00 Cezayir Toplantı Salonları, Hayriye Cad. 12, Beyoğlu (Galatasaray Lisesi arkası)
2016-01-19 FİLM-İ-YORUM AKŞAMLARI – KELEBEĞİN RÜYASI (2013)‏ Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği "Kelebeğin Rüyası" adlı filmi izleyip ardından tartışacağız. 1940’ların Türkiye’sinde geçen film iki şairin aşk acılarını, yaşamlarındaki zorluklarını ve dostluklarını anlatmaktadır. Ve tüm bunların içindeyken şiir yazmadaki ısrarlarını... Sanatsal yaratıcılık üzerine yapılacak tartışma ruh sağlığı alanında çalışanlara yöneliktir ve ücretsizdir. Yerimiz sınırlı olduğu için lütfen rezervasyon yaptırınız. www.bursapsikiyatri.com Telefon: (0224) 232 33 70 - (0554) 342 82 88 19:30 bursa
2016-01-22 PD MANİSA ŞUBESİ OCAK AYI ETKİNLİĞİ TPD Manisa Şubesi olarak aylık eğitim programımız kapsamında Ocak Ayında "ŞİZOFRENİDE İLAÇ DIŞI TEDAVİ YAKLAŞIMLARI" adlı panelimizde Prof. Dr. Aslı Sarandöl, Uzman Dr. Ahmet Ayer 18:00 manisa
2016-01-23 Türkiye Psikiyatri Derneği Bilişsel Davranışçı Terapileri Eğitimleri Marmara-Erenköy programı 8. modül eğitimleri http://tpdistanbul.psikiyatri.org.tr/ 2 gün sürer İstanbul
2016-01-23 Türk Nöropsikiyatri Derneği 50. Olağan Genel Kurul Duyurusu‏- çoğunluk koşulu olmadan Derneğimizin 50. Olağan Genel Kurulu 08 Ocak 2016 Cuma günü saat 15.30’da, Şehit Muhtar Mah. Öğüt sok. No: 20 K:1 D.1 Beyoğlu İstanbul adresinde bulunan ve Türkiye Psikiyatri Derneği İstanbul Şubesi ile ortak kullanılan dernek merkezinde aşağıda yer alan gündemle çoğunluk koşulu ile toplanacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda, Genel Kurulumuz 23 Ocak 2016 Cumartesi günü saat 15.30’da aynı yerde ve aynı gündemle çoğunluk koşulu olmadan yapılacaktır. Tüm üyelerimizi Genel Kurulumuza katılmaya çağırıyoruz. Gündem: 1- Açılış 2- Divan Seçimi 3- Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun Okunması ve Tartışılması 4- Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve Tartışılması 5- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun Aklanması 6- Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi 7- Dilekler 8- Kapanış
2016-01-23 Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) -Teorik & Uygulamalı Eğitim- Dr.Fatih Yavuz [psikiyatri] ACT Eğitimi Sevinç [email protected] [psikiyatri] ([email protected]) Ek 20.09.2015 Bu iletiyi gelen kutunun en üstünde tut Belgeler, Bültenler, Gruplar Kime: [email protected] [email protected] Outlook.com Etkin Görünüm 1 ek (138,2 KB) Seçenekler için tıklayın Kabul ve Kararlılık Terapisi kursu ilan-pdf.pdf Zip olarak indirOneDrive'a kaydet Değerli Grup Üyeleri, Daha önce bilgilendirdiğim ACT eğitimine dair iletişim bilgilerindeki değişiklik nedeniyle mailimi tekrarlıyorum. Dr. Fatih Yavuz tarafından verilecek olan Kabul ve Kararlılık Terapisi-ACT eğitiminin detaylarına aşağıdaki ilan metninden ya da ekli dosyadan ulaşabilirsiniz. Saygılarımla, Dr. Sevinç Ulusoy Elazig Ruh Sagligi ve Hastaliklari Hastanesi Psikiyatri [email protected] Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) -Teorik & Uygulamalı Eğitim- Dr.Fatih Yavuz ABD Bağlamsal Davranış Bilimleri Derneği Türkiye Şubesi ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği’nin onayladığı teorik ve uygulamalı eğitim programı İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Eğitime katılım ön koşulu: Ruh saglığı alanında çalısan profesyoneller ve bu alandaki bölümlerde okuyan 3. ve 4. sınıf ögrencileri eğitime katılabilir. Eğitim kontenjan ile sınırlıdır.ğitim Sonunda Verilecek Belge: Tüm saatleri eksiksiz dolduran katılımcılara Bağlamsal Davranış Bilimleri Derneği Türkiye Şubesi ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği’nin onayladığı katılım belgesi verilecektir. Kayıt: Eğitime katılmak için [email protected] adresine e-posta gönderebilir ya da 0216 310 56 30 ve 0549 310 56 30 numaralı telefonları arayarak ön kayıt yaptırabilirsiniz. Kesin kayıtlar, ödeme sonrası kontenjanlar ölçüsünde ve basvuru sırasına göre değerlendirilecektir. Organizasyon: POEM - Psikoloji Organizasyonları ve Eğitimleri Merkezi 19-20 Aralık 2015, 23-24 Ocak 2016, 20-21 Şubat 2016 tarihlerinde, her gün 6 saat toplamda 36 saat olarak gercekleşecektir. Adres :Valide-i Atik Mah. Lami Celebi Sk. No: 4 Kat 2 Üsküdar – İstanbul
2016-01-24 Türkiye Psikiyatri Derneği Bilişsel Davranışçı Terapileri Eğitimleri Marmara-Erenköy programı 8. modül eğitimleri http://tpdistanbul.psikiyatri.org.tr/ 2 gün sürer İstanbul
2016-01-24 Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) -Teorik & Uygulamalı Eğitim- Dr.Fatih Yavuz [psikiyatri] ACT Eğitimi Sevinç [email protected] [psikiyatri] ([email protected]) Ek 20.09.2015 Bu iletiyi gelen kutunun en üstünde tut Belgeler, Bültenler, Gruplar Kime: [email protected] [email protected] Outlook.com Etkin Görünüm 1 ek (138,2 KB) Seçenekler için tıklayın Kabul ve Kararlılık Terapisi kursu ilan-pdf.pdf Zip olarak indirOneDrive'a kaydet Değerli Grup Üyeleri, Daha önce bilgilendirdiğim ACT eğitimine dair iletişim bilgilerindeki değişiklik nedeniyle mailimi tekrarlıyorum. Dr. Fatih Yavuz tarafından verilecek olan Kabul ve Kararlılık Terapisi-ACT eğitiminin detaylarına aşağıdaki ilan metninden ya da ekli dosyadan ulaşabilirsiniz. Saygılarımla, Dr. Sevinç Ulusoy Elazig Ruh Sagligi ve Hastaliklari Hastanesi Psikiyatri [email protected] Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) -Teorik & Uygulamalı Eğitim- Dr.Fatih Yavuz ABD Bağlamsal Davranış Bilimleri Derneği Türkiye Şubesi ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği’nin onayladığı teorik ve uygulamalı eğitim programı İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Eğitime katılım ön koşulu: Ruh saglığı alanında çalısan profesyoneller ve bu alandaki bölümlerde okuyan 3. ve 4. sınıf ögrencileri eğitime katılabilir. Eğitim kontenjan ile sınırlıdır.ğitim Sonunda Verilecek Belge: Tüm saatleri eksiksiz dolduran katılımcılara Bağlamsal Davranış Bilimleri Derneği Türkiye Şubesi ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği’nin onayladığı katılım belgesi verilecektir. Kayıt: Eğitime katılmak için [email protected] adresine e-posta gönderebilir ya da 0216 310 56 30 ve 0549 310 56 30 numaralı telefonları arayarak ön kayıt yaptırabilirsiniz. Kesin kayıtlar, ödeme sonrası kontenjanlar ölçüsünde ve basvuru sırasına göre değerlendirilecektir. Organizasyon: POEM - Psikoloji Organizasyonları ve Eğitimleri Merkezi 19-20 Aralık 2015, 23-24 Ocak 2016, 20-21 Şubat 2016 tarihlerinde, her gün 6 saat toplamda 36 saat olarak gercekleşecektir. Adres :Valide-i Atik Mah. Lami Celebi Sk. No: 4 Kat 2 Üsküdar – İstanbul
2016-01-29 Son Tarih Uzatıldı: 1. Psikiyatri Zirvesi ve 8. Ulusal Anksiyete kongresi Sözel ve poster bildirileri‏ 2-6 Mart 2016 tarihinde yapılacak olan 1. Psikiyatri Zirvesi ve 8. Ulusal Anksiyete kongresi bildiri özetlerinin son gönderim tarihi 29 Ocak 2016’ ya kadar uzatılmıştır. Bildirilerinizi online olarak www.psikiyatrizirvesi2016.org sitesinden gönderebilirsiniz. 2-6 Mart 2016 İzmir-Çeşme
2016-01-29 BARİLEM Kursları – 105 : "Zihnin Aldatmacaları "Prof.Dr. Ertuğrul EŞEL PROGRAM Zihnin Aldatmacaları 11.00 – 12.00 Karar Verme Süreçleri 12.00 - 13.00 Öğle Yemeği 13.00 - 14.15 Karar Verme Süreçlerinde Hatalar 14.15 - 14.30 Tartışma e-mail: [email protected] Tel : 0-212-4091515 (2111) 11:00-14:30 Brsh
2016-01-30 Türkiye Psikiyatri Derneği Destekleyici Psikoterapileri Eğitimleri Marmara Programı http://tpdistanbul.psikiyatri.org.tr/ 2 gün sürer İstanbul
2016-01-31 OKB Workshop Duyurusu - İstanbul - Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği‏ Değerli grup üyeleri, Sizlere Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği bünyesinde yapılacak olan “Obsesif Kompulsif Bozukluğun Bilişsel Davranışçı Terapisi” başlıklı bir günlük workshop’u duyurmak istiyoruz. 31/01/2016 tarihinde İstanbul’da yapılacak workshop ile ilgili bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Saygılarımızla. www.januspsikoloji.com/egitimler/obsesif-kompulsif-bozukluk-workshop/ www.bilisseldavranisci.org İstanbul
2016-01-31 Türkiye Psikiyatri Derneği Destekleyici Psikoterapileri Eğitimleri Marmara Programı http://tpdistanbul.psikiyatri.org.tr/ 2 gün sürer İstanbul
2016-01-31 TPD Gaziantep Şube Olağan Genel Kurul Toplantısı‏ TPD Gaziantep Şubesi olarak 31 Ocak pazartesi günü olağan genel kurul toplantımızı yapmayı planlıyoruz. Geçtiğimiz 2 yıla ait faaliyet ve mali raporu tartışıp yeni yönetim ve denetleme kurulunu seçeceğimiz ve sonrasında akşam yemeği ile devam edecek olan toplantımıza tüm üyelerimiz davetlidir. 16:00 Mahmood Cafe Kitchen & Cake
2016-01-31 İstanbul'da Bilişsel Davranışçı Terapi Kuramsal Eğitim Duyurusu‏ Değerli grup üyeleri, Prof. Dr. Hakan Türkçapar’ın koordinatörlüğünde Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği (BDPD) tarafından düzenlenen Bilişsel Davranışçı Terapiler Temel (Kuramsal) Eğitimi 7 Şubat 2016'da İstanbul'da başlıyor. Program içeriği ve süresi Academy of Cognitive Therapy (ACT)’nin kuramsal eğitim programına paralel olan eğitim sonunda katılım belgesi verilecektir. Son başvuru tarihi 31 Ocak’tır. Kontenjan sınırlı olduğundan kesin kayıtta başvuru sırası esas alınacaktır. Daha detaylı bilgiyi aşağıdaki linklerden alabilirsiniz. Saygılarımızla. Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği adına Dr. A. Emre SARGIN http://www.januspsikoloji.com/bdt-kuramsal-egitim/ İstanbul
2016-02-01 Psikofarmakoloji Kongresi 2016 Bildiri Son Başvuru Tarihi http://www.psikofarmakoloji2016.org/
2016-02-01 TERAPİ TIP MERKEZİ PSİKİYATRİ KIŞ OKULU-II “ÖTEKİ” Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Değerli Meslektaşlarımız, Birincisi 13-15 Şubat 2015 tarihleri arasında başta psikiyatri ve psikoloji olmak üzere farklı disiplinlerden bilim insanlarının katılımı ile Antalya’da Terapi Tıp Merkezi öncülüğünde "Çatışma" teması ile düzenlenen psikiyatri kış okulu, ikinci toplantısını “Öteki” teması ile Şubat 2016 tarihinde Antalya'da gerçekleştirecektir. Gelenekselleşmesini amaçladığımız bu okulun önceliği bilimsel ve politik olarak kendini konumlandırdığı "eleştirel psikiyatri" penceresinden ruh sağlığı alanında çalışan tüm meslek alanlarının sosyoloji, siyaset, ekonomi, siyaset, sanat gibi çeşitli bilimsel disiplinler ile buluştuğu bir tartışma ortamı yaratmak, farklı bölge ve kurumlarda çalışan ruh sağlığı çalışanları arasındaki bilimsel ve eğitsel iletişimi ve mesleki dayanışmayı artırmak, psikiyatri ve psikiyatri dışı çeşitli disiplinlerde çalışan ve emek veren, üreten ve tartışan bilim insanlarının temas kurabilmesini sağlamaktır. Ruh sağlığı alanından çalışan psikiyatr, psikolog ve diğer meslek gruplarının akademik ihtiyaçları doğrultusunda eğitimler düzenleyen/destek olan Terapi Tıp Merkezi’nce organize edilen ve bilim ortamına yeni bir soluk getireceğini düşündüğümüz bu etkinlikte sizlerle olmaktan mutluluk duyacağız. Sizleri özgürleşmiş bilgiyi üretme ve paylaşma yolculuğuna davet ediyor, başka bir psikiyatrik bakışın mümkün olduğu bir ortamın harcını karma dileği ile Antalya'ya bekliyoruz. Saygılarımızla Kış Okulu Düzenleme Komitesi* Toplantı Günü Şubat Ayında Bir Tarih olacaktır. Antalya
2016-02-02 FİLM-İ-YORUM AKŞAMLARI – KELEBEĞİN RÜYASI ERTELENDİ‏ 19 Ocak 2016 Salı akşamı 19.30’da yapılması planlanan etkinlik yoğun kar yağışı nedeniyle 2 Şubat 2016 Salı akşamı 19.30'a ertelenmiştir. Görüşmek üzere. Telefon: (0224) 232 33 70 - (0554) 342 82 88 19:30 BURSA
2016-02-03 WPA sponsorluğunda Mısır KDT kongresi http://perfect-eg.org/ 3 gün sürer mısır
2016-02-04 WPA sponsorluğunda Mısır KDT kongresi http://perfect-eg.org/ 3 gün sürer mısır
2016-02-05 Forum duCahmp Lacanien Türkiye İnisiyatifi Psikanaliz Eğitimleri‏-Forum Carteli- “Freud’dan Lacan’a Yapısal Tanı” Çalışılacak metin: Colette Soler, Lacan, l’inconscient réinventé Eğitimci: Zehra Eryörük Vaka ve Süpervizyon Çalışması: Zehra Eryörük, Ceren Korulsan Forum du Champ Lacanien- Türkiye 2015-2016 döneminde İstanbul'da üç farklı etkinlik grubu yürütecektir: 1- Lacancı Psikanalize Giriş Seminerleri Grubu: Bu grup Lacancı psikanalizle ilgilenen, her alandan kişilerin katılımına açıktır. Grup, ayda bir kez ayın ilk cumartesi günü toplanacaktır. Bu grubun eğitmenleri psikanalist Zehra Eryörük ve psikiyatrist Özgür Öğütcen'dir. Adı geçen grup Lacan'ın Psikanalizin Dört Temel Kavramı ​kitabıyla başlayıp, Ecole de Psychanalyse des Forums du Champ Lacanien'in diğer eğitim metinleriyle devam edecektir. 2- Vaka Çalışması ve Süpervizyon Grubu: Bu grup klinisyenlere ve klinisyen adaylarına yöneliktir. Grup, ayda bir kez ayın ilk cuma günü toplanacaktır. Bu grubun eğitmenleri psikanalist Zehra Eryörük ve psikiyatrist Ceren Korulsan'dır. Adı geçen grupta klinik vakalar üzerinden Lacancı psikanalitik uygulamalar ve psikanaliz pratiği ele alınacaktır. 3- Forum Carteli: Bu grup Forum du Champ Lacanien Türkiye İnisiyatifi üyelerine açıktır. Grup, ayda bir kez ayın ilk cuma günü toplanacaktır. Bu grubun eğitmeni (+1 olarak) psikanalist Zehra Eryörük'tür. Adı geçen grup Colette Soler'in Lacan, l'inconscient réinventé (İngilizcesi Lacan, the unconscious reinvented) kitabıyla başlayıp, Ecole de Psychanalyse des Forums du Champ Lacanien'in diğer eğitim metinleriyle devam edecektir. Dr. Ceren Korulsan İstanbul
2016-02-05 Linehan Ekibi Tarafından Verilecek Diyalektik Davranısci Terapi Egitimi 5-6 mart 2016 tarihlerinde Linehan Enstitüsü başkanı Andre Ivanoff ve aynı enstitünün eğitim koordinatörü olan Anthony DuBose tarafından yapılacak 2 günlük Diyalektik Davranışçı Terapi eğitimi ile ilgili bilgiler ekte sunulmuştur. "Yeni nesil" (3. dalga) Kognitif Davranış Tedavileri konusuna ilgi duyan ruh sağlığı profesyonellerine yönelik bu çalışma grubuna katılmak isteyenler ilgili form için [email protected] adresiyle iletişime geçebilir.. Formun ulaşmasını izleyerek başvuranlara dönüş yapılacak ve eğitimin detayları ile ilgili bilgi verilecektir. Eğitim başvurularının 15 Ocak tarihine kadar yapılması rica olunur. Çalışma grubuna sınırlı sayıda katılımcı kabul edileceğinden başvuru sırasına göre öncelik sağlanacaktır. 2 günlük eğitim bedeli 750 TL olarak belirlenmiştir. Devamlılığı beklenen Yeni Nesil (3. dalga) Kognitif Terapi eğitiminin bundan sonraki sürecine yalnızca bu eğitime katılanlar devam edebilecektir. 5-6 mart 2016
2016-02-05 Son başvuru tarihi : TPD 1. Psikiyatri Asistanları Toplantısı‏ Değerli Meslektaşlarımız; Türkiye Psikiyatri Derneği Asistan Hekim Komitesi tarafından düzenlenen, gelenekselleşmesi planlanan ve ilki 26-27 Mart 2016 tarihlerinde Samsun Omtel Otel’de gerçekleştirilecek olan “TPD 1. Psikiyatri Asistanları Toplantısı”na sizleri davet ediyoruz. Psikiyatri asistanları olarak bir araya gelip fikir alışverişinde bulunacağımız, özlük haklarımızın, mesleki becerilerimizi geliştirme yollarının, bilimsel araştırmalara katılımlarımızın geliştirilmesine/artırılmasına ve ortak çalışma alanlarında buluşmamıza olanak sağlayacak, sosyal etkileşimimizi artırıp “bir arada” var olmamızı sağlayacak ilk toplantımız; TPD Samsun Şube’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Toplantımızda Türkiye’nin dört bir yanında görev yapan asistan hekimlerin; · İletişimlerini ve dayanışmalarını artırmak, · Eğitim ve özlük hakları alanlarında sorunlarını tespit etmek ve çözümler üretmek, · Eğitim sürecindeki gereksinimlerini belirlemek, · Bilimsel amaçlar doğrultusunda bir araya gelme olanaklarını artırmak, · Katıldığı ve aktif yürüttüğü bilimsel çalışmaları artırmak, · TPD kurulları ve TPD birimleri ile etkileşimlerini güçlendirmek, · Uluslararası düzeyde mesleki becerilerini geliştirebileceği süreçleri tanımalarını ve bir başlangıç fırsatı yaratmayı amaçlamaktayız. Toplantımızda; alışılmış kongre merkezleri ve toplantı salonları ile Antalya, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerinin dışına çıkılması planlanmıştır. http://www.psikiyatri.org.tr/psikiyatriasistan 2 gün sürer Samsun Omtell
2016-02-05 WPA sponsorluğunda Mısır KDT kongresi http://perfect-eg.org/ 4 gün sürer mısır
2016-02-05 Söyleşi‏ Prof.Dr.Rüstem Aşkın ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Sadrettin Pençe'nin katılımlarıyla bir söyleşi "Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin Geleceği" Prof.Dr.Sadrettin Pençe "Baharı Beklerken" Prof.Dr.Rüstem Aşkın ERSHH
2016-02-06 WPA sponsorluğunda Mısır KDT kongresi http://perfect-eg.org/ 4 gün sürer mısır
2016-02-06 Linehan Ekibi Tarafından Verilecek Diyalektik Davranısci Terapi Egitimi 5-6 mart 2016 tarihlerinde Linehan Enstitüsü başkanı Andre Ivanoff ve aynı enstitünün eğitim koordinatörü olan Anthony DuBose tarafından yapılacak 2 günlük Diyalektik Davranışçı Terapi eğitimi ile ilgili bilgiler ekte sunulmuştur. "Yeni nesil" (3. dalga) Kognitif Davranış Tedavileri konusuna ilgi duyan ruh sağlığı profesyonellerine yönelik bu çalışma grubuna katılmak isteyenler ilgili form için [email protected] adresiyle iletişime geçebilir.. Formun ulaşmasını izleyerek başvuranlara dönüş yapılacak ve eğitimin detayları ile ilgili bilgi verilecektir. Eğitim başvurularının 15 Ocak tarihine kadar yapılması rica olunur. Çalışma grubuna sınırlı sayıda katılımcı kabul edileceğinden başvuru sırasına göre öncelik sağlanacaktır. 2 günlük eğitim bedeli 750 TL olarak belirlenmiştir. Devamlılığı beklenen Yeni Nesil (3. dalga) Kognitif Terapi eğitiminin bundan sonraki sürecine yalnızca bu eğitime katılanlar devam edebilecektir. 2 gün sürer
2016-02-06 Forum duCahmp Lacanien Türkiye İnisiyatifi Psikanaliz Eğitimleri‏-Lacancı Psikanalize Giriş Seminerleri Grubu Çalışılacak metin: J. Lacan, Psikanalizin Dört Temel Kavramı Eğitimciler: Zehra Eryörük, Özgür Öğütcen Vaka ve Süpervizyon Çalışması: Zehra Eryörük, Ceren Korulsan Forum du Champ Lacanien- Türkiye 2015-2016 döneminde İstanbul'da üç farklı etkinlik grubu yürütecektir: 1- Lacancı Psikanalize Giriş Seminerleri Grubu: Bu grup Lacancı psikanalizle ilgilenen, her alandan kişilerin katılımına açıktır. Grup, ayda bir kez ayın ilk cumartesi günü toplanacaktır. Bu grubun eğitmenleri psikanalist Zehra Eryörük ve psikiyatrist Özgür Öğütcen'dir. Adı geçen grup Lacan'ın Psikanalizin Dört Temel Kavramı ​kitabıyla başlayıp, Ecole de Psychanalyse des Forums du Champ Lacanien'in diğer eğitim metinleriyle devam edecektir. 2- Vaka Çalışması ve Süpervizyon Grubu: Bu grup klinisyenlere ve klinisyen adaylarına yöneliktir. Grup, ayda bir kez ayın ilk cuma günü toplanacaktır. Bu grubun eğitmenleri psikanalist Zehra Eryörük ve psikiyatrist Ceren Korulsan'dır. Adı geçen grupta klinik vakalar üzerinden Lacancı psikanalitik uygulamalar ve psikanaliz pratiği ele alınacaktır. 3- Forum Carteli: Bu grup Forum du Champ Lacanien Türkiye İnisiyatifi üyelerine açıktır. Grup, ayda bir kez ayın ilk cuma günü toplanacaktır. Bu grubun eğitmeni (+1 olarak) psikanalist Zehra Eryörük'tür. Adı geçen grup Colette Soler'in Lacan, l'inconscient réinventé (İngilizcesi Lacan, the unconscious reinvented) kitabıyla başlayıp, Ecole de Psychanalyse des Forums du Champ Lacanien'in diğer eğitim metinleriyle devam edecektir. Dr. Ceren Korulsan İstanbul
2016-02-09 Münazaraya Davet: Özgür İrade Var mıdır?‏ Değerli meslektaşlarımız Türkiye Psikiyatri Derneği Ankara Şubesi olarak 'Özgür İrade Var mıdır?' isimli münazara etkinliği düzenleyeceğiz. Doç.Dr.Orhan Murat Koçak'ın moderatörlük, Dr. Şeref Can Güler ve Dr. Burçin Çolak’ın gözetmenlik yapacağı münazarada genç meslektaşlarımız alandaki güncel gelişmeler ışığında çetin bir tartışmanın içinde olacaklar. Bu etkinlikte sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız. Saygılarımızla TPD Ankara Şube Yönetim Kurulu "Özgür irade vardır" ekibi Danışman: Dr. Burçin Çolak Asistanlar: Dr. Aruz Bozkurt, Dr. Vusal Aliyev, Dr. İkbal Güldeste "Özgür irade yoktur" ekibi Danışman: Dr. Şeref Can Güler Asistanlar: Dr. Esra Kabadayı, Dr. Elif Tuğçe Güner, Dr. Songül Arslan 18:30-20:45
2016-02-13 Ruh Sağlığı Alanında Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği ile İlgili Başvuruların Ele Alınması Sosyal Politikalar Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Çalışmaları Derneği (SPoD), İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı işbirliği ile ruh sağlığı alanında çalışan uzmanlara ve öğrencilere yönelik "Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği ile İlgili Başvuruların Ele Alınması" başlıklı ruh sağlığı çalıştayını bu sene üçüncü defa düzenlenmektedir. Üç bölümden oluşacak ve 9-10 Ocak, 13-14 Şubat, 12-13 Mart 2016 tarihlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi, Santralistanbul Kampüsünde gerçekleştirilecek çalışmaya 30-35 kişi arasında katılımcı alınacaktır. Katılımcılara program sonunda katılım belgesi verilecektir. Katılım Belgesi için her 3 hafta sonuna katılım şarttır. Çalıştaylara kimler katılabilecek? Psikiyatri uzmanları, psikiyatri asistanları, psikologlar, klinik psikoloji öğrencileri, çocuk psikiyatristleri, pedagoglar, PDR uzmanları, sosyal hizmet uzmanları, psikiyatri hemşireleri katılım için başvurabilirler. Katılım Şartları Programa katılım ücreti 40 saat için toplam 900 TL, öğrenciler için 540 TL, Bilgi Üniversitesi mezun ve öğrencileri için bu ücretlerin yarısıdır. Ödemelerle ilgili ayrıntılı bilgi katılımcı listesi açıklandıktan sonra katılımcılarla paylaşılacaktır. Çalıştaylardan elde edilen gelir, SPoD Ruh Sağlığı Uzmanları Ağı çalışmalarının devamlılığı için kullanılacaktır. SPoD Ruh Sağlığı Uzmanları Ağı Çalışmaya katılan ve klinik deneyimi olan ruh sağlığı uzmanları dilerlerse SPoD Ruh Sağlığı Uzmanları Ağı'na katılıp SPoD'un yönlendirdiği LGBTİ bireylere danışmanlık yaparak yine SPoD'un düzenleyeceği süpervizyon çalışmalarına katılabilirler. Başvuru için: CV ve kısa bir niyet mektubu yeterlidir. Son başvuru tarihi 30 Aralık Çarşamba günüdür. Katılımcı listesi takip eden hafta içinde açıklanacaktır. Başvuru ve sorularınız için Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği’ne [email protected] adresinden ulaşabilirsiniz. 3 hafta sürer: 9-10 Ocak, 13-14 Şubat, 12-13 Mart 2016 İstanbul Bilgi Üniversitesi, Santralistanbul Kampüsü
2016-02-14 TPD Diyarbakır Genel Kurulu‏ Değerli Meslektaşlarımız, Türkiye Psikiyatri Derneği Diyarbakır şubesi olağan genel kurul toplantısı 14 Şubat 2016 Pazar günü saat 13.00' da -yeterli çoğunluk sağlanamazsa 21.02.2016 Pazar günü saat yapılacaktır. Üyelerimizi bekliyoruz. 13:00 empati tıp merkezi
2016-02-14 Ruh Sağlığı Alanında Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği ile İlgili Başvuruların Ele Alınması Sosyal Politikalar Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Çalışmaları Derneği (SPoD), İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı işbirliği ile ruh sağlığı alanında çalışan uzmanlara ve öğrencilere yönelik "Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği ile İlgili Başvuruların Ele Alınması" başlıklı ruh sağlığı çalıştayını bu sene üçüncü defa düzenlenmektedir. Üç bölümden oluşacak ve 9-10 Ocak, 13-14 Şubat, 12-13 Mart 2016 tarihlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi, Santralistanbul Kampüsünde gerçekleştirilecek çalışmaya 30-35 kişi arasında katılımcı alınacaktır. Katılımcılara program sonunda katılım belgesi verilecektir. Katılım Belgesi için her 3 hafta sonuna katılım şarttır. Çalıştaylara kimler katılabilecek? Psikiyatri uzmanları, psikiyatri asistanları, psikologlar, klinik psikoloji öğrencileri, çocuk psikiyatristleri, pedagoglar, PDR uzmanları, sosyal hizmet uzmanları, psikiyatri hemşireleri katılım için başvurabilirler. Katılım Şartları Programa katılım ücreti 40 saat için toplam 900 TL, öğrenciler için 540 TL, Bilgi Üniversitesi mezun ve öğrencileri için bu ücretlerin yarısıdır. Ödemelerle ilgili ayrıntılı bilgi katılımcı listesi açıklandıktan sonra katılımcılarla paylaşılacaktır. Çalıştaylardan elde edilen gelir, SPoD Ruh Sağlığı Uzmanları Ağı çalışmalarının devamlılığı için kullanılacaktır. SPoD Ruh Sağlığı Uzmanları Ağı Çalışmaya katılan ve klinik deneyimi olan ruh sağlığı uzmanları dilerlerse SPoD Ruh Sağlığı Uzmanları Ağı'na katılıp SPoD'un yönlendirdiği LGBTİ bireylere danışmanlık yaparak yine SPoD'un düzenleyeceği süpervizyon çalışmalarına katılabilirler. Başvuru için: CV ve kısa bir niyet mektubu yeterlidir. Son başvuru tarihi 30 Aralık Çarşamba günüdür. Katılımcı listesi takip eden hafta içinde açıklanacaktır. Başvuru ve sorularınız için Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği’ne [email protected] adresinden ulaşabilirsiniz. 3 hafta sürer: 9-10 Ocak, 13-14 Şubat, 12-13 Mart 2016 İstanbul Bilgi Üniversitesi, Santralistanbul Kampüsü
2016-02-15 Hekimlik ve Psikodrama: Psikodrama Eğitimi Tanıtım Toplantısı Kayıt için: [email protected] Detaylı bilgi için: www.psikodramatist.com / www.akadirozbek.com Kontenjan: 20 kişi Not: Bu çalışma Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü Psikodrama Eğitim Grubu sürecine ilişkin katılımcılara bilgi ve yaşantı deneyimi sağlamak amacı ile gerçekleştirilmektedir. Tanıtım toplantısı için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. 19.30 ve 22.00 arasında Halaskargazi Mah. Maatbacı Osmanbey Sok. No: 67-3 Şişli-İstanbul
2016-02-16 TPD Edirne şube olağan genel kurul‏ 16 Şubat 2016 Salı ,Yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde toplantı 23.02.2016 Salı saat 18:30'da edirne
2016-02-17 TPD Konya şubesi Genel Kurul Duyuru‏ TPD Konya Şubesi Olağan Genel Kurulu'nun 10 Şubat 2016 tarihinde saat: 18.00 ‘da Konya Novotel otelde, çoğunluğun sağlanamaması durumunda, 17 Şubat 2016 tarihinde saat 18.00’da aynı yerde aşağıda belirtilen gündemle yapılması kararlaştırılmıştır. Üyelerimize duyurulur. 1. Açılış 2. Divan Kurulu'nun oluşturulması 3. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması 4. Denetim Kurulu raporunun okunması 5. Yönetim Kurulu faaliyetlerinin ve bütçenin oylanması 6. Dernek organları için seçim yapılması 7. Dilek ve temenniler 8. Kapanış TPD Konya Şubesi Yönetim Kurulu adına, Doç. Dr. Bilge Burçak Annagür 18:00 Konya Novotel
2016-02-18 TPD Eskişehir Şubesi Olağan Genel Kurulu Değerli Üyelerimiz, TPD Eskişehir Şubesi Olağan Genel Kurulu'nun 18 Şubat 2016 günü saat 12.15'te ESOGÜ Psikiyatri Polikliniğinde, çoğunluğun sağlanamaması durumunda 25 Şubat 2016 günü saat 12.15'te aynı yerde yapılması kararlaştırılmıştır. Saygılarımla. TPD Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu adına Dr.Ferdi KÖŞGER 12:15 ESOGÜ Psikiyatri
2016-02-19 TPD Manisa Şubesi Olağan Genel Kurulu Değerli Meslektaşlarımız, Türkiye Psikiyatri Derneği Manisa Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Şubat 2016 Cuma günü saat 12:00'de Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde gerçekleştirilecektir. Yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde toplantı 26.02.2016 Cuma günü saat 12:00'de aynı yerde yapılacaktır. Değerli katılımlarınızı bekliyoruz. Saygılarımla, Fikret Poyraz Çökmüş TPD Manisa Şubesi YK adına 12:00 Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi
2016-02-19 PSİKİYATRİ KIŞ OKULU-II Birincisi Şubat 2015 tarihleri arasında başta psikiyatri ve psikoloji olmak üzere farklı disiplinlerden bilim insanlarının katılımı ile Antalya’da Terapi Tıp Merkezi öncülüğünde "Çatışma" teması ile düzenlenen psikiyatri kış okulu, ikinci toplantısını “Öteki” teması ile 19-21 Şubat 2016 tarihinde Antalya'da gerçekleştirecektir. Gelenekselleşmesini amaçladığımız bu okulun önceliği bilimsel ve politik olarak kendini konumlandırdığı "eleştirel psikiyatri" penceresinden ruh sağlığı alanında çalışan tüm meslek alanlarının sosyoloji, siyaset, ekonomi, siyaset, sanat gibi çeşitli bilimsel disiplinler ile buluştuğu bir tartışma ortamı yaratmak, farklı bölge ve kurumlarda çalışan ruh sağlığı çalışanları arasındaki bilimsel ve eğitsel iletişimi ve mesleki dayanışmayı artırmak, psikiyatri ve psikiyatri dışı çeşitli disiplinlerde çalışan ve emek veren, üreten ve tartışan bilim insanlarının temas kurabilmesini sağlamaktır. Ruh sağlığı alanından çalışan psikiyatr, psikolog ve diğer meslek gruplarının akademik ihtiyaçları doğrultusunda eğitimler düzenleyen/destek olan Terapi Tıp Merkezi’nce organize edilen ve bilim ortamına yeni bir soluk getireceğini düşündüğümüz bu etkinlikte sizlerle olmaktan mutluluk duyacağız. Sizleri özgürleşmiş bilgiyi üretme ve paylaşma yolculuğuna davet ediyor, başka bir psikiyatrik bakışın mümkün olduğu bir ortamın harcını karma dileği ile Antalya'ya bekliyoruz Kış Okulu Düzenleme Komitesi* Dr. Ayşe Devrim Başterzi Dr. Burhanettin Kaya Dr. Cem Taylan Erden Dr. Ejder Akgün Yıldırım Dr. Halis Ulaş Dr. Hamid Boztaş Dr. Mehmet Yumru Dr. Neşe Direk http://www.terapitipmerkezi.com/kis-okulu/kis-okulu-733838796615600 3 gün sürer Karaf Bistro Eğitim Salonu Kaleiçi-Antalya
2016-02-19 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL: TPD Trabzon Şubesi Genel Kurul Duyurusu‏ Değerli Üyelerimiz, TPD Trabzon Şubesi Olağan Genel Kurulu'nun 10 Şubat 2016 Çarşamba günü saat 18.00'da KTÜ Sahil Tesisleri üst kat yemek salonunda, çoğunluğun sağlanamaması durumunda 19 Şubat 2016 Cuma günü saat 18.00'da aynı yerde yapılması kararlaştırılmıştır. Saygılarımla TPD Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu adına Yrd.Doç.Dr.Filiz Civil Arslan 18:00 KTÜ Sahil Tesisleri
2016-02-19 Tpd Erzurum Şube Olağan Genel Kurul Duyurusu‏ Değerli Meslektaşlarımız; Türkiye Psikiyatri Derneği Erzurum Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Şubat 2016 Cuma günü 14.00'da Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD toplantı salonunda yapılacaktır. Yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde toplantı 26 Şubat 2016 Cuma günü 14.00'da aynı yerde yapılacaktır. Değerli katılımlarınızı bekliyoruz. Saygılarımla, TPD Erzurum Şubesi YK adına Emre Alkan 14:00 Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD
2016-02-20 TPD Ankara Şube Olağan Genel Kurul Toplantısı‏ Türkiye Psikiyatri Derneği Ankara Şubesi olağan genel kurul toplantısı 13 Şubat 2016 Cumartesi saat 10:00'da Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Merkezi Murat Rezaki Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecektir. Yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde toplantı 20.02.2016 Cumartesi saat 10:00'da Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Merkezi Murat Rezaki Toplantı Salonu'nda yapılacaktır. ankara
2016-02-20 Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) -Teorik & Uygulamalı Eğitim- Dr.Fatih Yavuz [psikiyatri] ACT Eğitimi Sevinç [email protected] [psikiyatri] ([email protected]) Ek 20.09.2015 Bu iletiyi gelen kutunun en üstünde tut Belgeler, Bültenler, Gruplar Kime: [email protected] [email protected] Outlook.com Etkin Görünüm 1 ek (138,2 KB) Seçenekler için tıklayın Kabul ve Kararlılık Terapisi kursu ilan-pdf.pdf Zip olarak indirOneDrive'a kaydet Değerli Grup Üyeleri, Daha önce bilgilendirdiğim ACT eğitimine dair iletişim bilgilerindeki değişiklik nedeniyle mailimi tekrarlıyorum. Dr. Fatih Yavuz tarafından verilecek olan Kabul ve Kararlılık Terapisi-ACT eğitiminin detaylarına aşağıdaki ilan metninden ya da ekli dosyadan ulaşabilirsiniz. Saygılarımla, Dr. Sevinç Ulusoy Elazig Ruh Sagligi ve Hastaliklari Hastanesi Psikiyatri [email protected] Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) -Teorik & Uygulamalı Eğitim- Dr.Fatih Yavuz ABD Bağlamsal Davranış Bilimleri Derneği Türkiye Şubesi ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği’nin onayladığı teorik ve uygulamalı eğitim programı İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Eğitime katılım ön koşulu: Ruh saglığı alanında çalısan profesyoneller ve bu alandaki bölümlerde okuyan 3. ve 4. sınıf ögrencileri eğitime katılabilir. Eğitim kontenjan ile sınırlıdır.ğitim Sonunda Verilecek Belge: Tüm saatleri eksiksiz dolduran katılımcılara Bağlamsal Davranış Bilimleri Derneği Türkiye Şubesi ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği’nin onayladığı katılım belgesi verilecektir. Kayıt: Eğitime katılmak için [email protected] adresine e-posta gönderebilir ya da 0216 310 56 30 ve 0549 310 56 30 numaralı telefonları arayarak ön kayıt yaptırabilirsiniz. Kesin kayıtlar, ödeme sonrası kontenjanlar ölçüsünde ve basvuru sırasına göre değerlendirilecektir. Organizasyon: POEM - Psikoloji Organizasyonları ve Eğitimleri Merkezi 19-20 Aralık 2015, 23-24 Ocak 2016, 20-21 Şubat 2016 tarihlerinde, her gün 6 saat toplamda 36 saat olarak gercekleşecektir. Adres :Valide-i Atik Mah. Lami Celebi Sk. No: 4 Kat 2 Üsküdar – İstanbul
2016-02-20 PSİKİYATRİ KIŞ OKULU-II Birincisi Şubat 2015 tarihleri arasında başta psikiyatri ve psikoloji olmak üzere farklı disiplinlerden bilim insanlarının katılımı ile Antalya’da Terapi Tıp Merkezi öncülüğünde "Çatışma" teması ile düzenlenen psikiyatri kış okulu, ikinci toplantısını “Öteki” teması ile 19-21 Şubat 2016 tarihinde Antalya'da gerçekleştirecektir. Gelenekselleşmesini amaçladığımız bu okulun önceliği bilimsel ve politik olarak kendini konumlandırdığı "eleştirel psikiyatri" penceresinden ruh sağlığı alanında çalışan tüm meslek alanlarının sosyoloji, siyaset, ekonomi, siyaset, sanat gibi çeşitli bilimsel disiplinler ile buluştuğu bir tartışma ortamı yaratmak, farklı bölge ve kurumlarda çalışan ruh sağlığı çalışanları arasındaki bilimsel ve eğitsel iletişimi ve mesleki dayanışmayı artırmak, psikiyatri ve psikiyatri dışı çeşitli disiplinlerde çalışan ve emek veren, üreten ve tartışan bilim insanlarının temas kurabilmesini sağlamaktır. Ruh sağlığı alanından çalışan psikiyatr, psikolog ve diğer meslek gruplarının akademik ihtiyaçları doğrultusunda eğitimler düzenleyen/destek olan Terapi Tıp Merkezi’nce organize edilen ve bilim ortamına yeni bir soluk getireceğini düşündüğümüz bu etkinlikte sizlerle olmaktan mutluluk duyacağız. Sizleri özgürleşmiş bilgiyi üretme ve paylaşma yolculuğuna davet ediyor, başka bir psikiyatrik bakışın mümkün olduğu bir ortamın harcını karma dileği ile Antalya'ya bekliyoruz Kış Okulu Düzenleme Komitesi* Dr. Ayşe Devrim Başterzi Dr. Burhanettin Kaya Dr. Cem Taylan Erden Dr. Ejder Akgün Yıldırım Dr. Halis Ulaş Dr. Hamid Boztaş Dr. Mehmet Yumru Dr. Neşe Direk http://www.terapitipmerkezi.com/kis-okulu/kis-okulu-733838796615600 3 gün sürer Karaf Bistro Eğitim Salonu Kaleiçi-Antalya
Reklam: